Lepingu lõpetamise kord on kasulik teada

Kliendil on õigus leping üles öelda igal ajal, teatades ette kirjalikult oma soovist 30. päeva  Kui lepingu lõpetamise etteteatamise aeg on lühem kui 30 päeva ei  kuulu Tasu tagastamisele. v.a juhul Kliendi surma- siis toimub arvestus nagu lepingu p.4.8 ja p.4.11 ette näeb.

Alati tuleb esitada vastavalt- kas lõpetamise avaldus või tagasiarvestus avaldus. Avalduse alusel toimub tegevus.

2018 LÕPETAMISE AVALDUS

Alati tuleb esitada vastavalt, kas lepingu lõpetamise avaldus või tagasiarvestus avaldus.