Mar. 9, 2021

... me ei saanud  muuta kogu maailma, kuid me andsiome  koos oma parima, et tulla sellest raskest olukorrast koos teie  abiga välja.

TÄNAN

Kogus südamest, meie eesliini töötajaid Ingrit Raat, Malle Toimeta, Anne Leinaaar, Silja Palmiste,Reet Piirimägi,Tatjana Aal, Kristi Klein, Tiina Tedremäe, Liia Berggrünfelt

Heategevusorganisatsiooni WAAB vahendusel tuli meile appi väga töökas,lahtiste käte ja suure südamega

Siivo Althof

 Nikita Grišin

Ruslana Kutšernjuk

vabatahtlikuna liitus teotahteline ja abivalmis

Paavo Ulmanis

Tänan ennast salgavaid pereliikmeid, kes panustasid kogu oma armastuse ja jõuvarud meie aitamisse

Külli Väljamäed ja Kaie Küüsveki

Austuse ja tänutundega, Mare Sogenpits

Dec. 5, 2020

Teade! Villa Mare Pansionaadis algasid ehitustööd! Kohtume aasta pärast !

Oct. 7, 2020

Info pereliikmetele alates 07.10.2020

 Seose COVID- 19 gripiviiruse haigusjuhtude lisandumisega Eesti vabariigis ja lähiriikides, jätkame Hoolekoda Fööniksis karantiini.

Saame aru, et lähedastest eemalolek on muutunud juba raskeks, kuid sellekohane otsus on meil aidanud eemal hoida see viirus meie majast.

Alates 10.10.2020 on võimalik nädalavahetustel ja eelbroneerimisega registreerida Skype kõnele.

Skype kontakti soovist, teatada vähemalt päev varem, telefoni teel 55582024

Palun arvesse võta söögiaegu, siis ei ole ühendumine võimalik.

Skype kontakt; Fööniks Pansionaat

Kellel pole võimalust Skype teel kontakteeruda,saavad endiselt informatsiooni oma lähedase kohta telefoni teel või kirjutades e- postile; fooniks@fooniks.ee või avaldus@fooniks.ee

 Hoolides kõikidest osapooltest

Hoolekoda Fööniks

Jul. 21, 2020

Ma tänan, meie kõiki tublisid töötajaid, kes on andnud oma panuse, et meie ettevõttele on antud märgis EDUKAS EESTI ETTEVÕTE 2020, Tänutunde ja sügava lugupidamisega, Mare Sogenpits

Mar. 15, 2020

Meie Töötaja ohustub

 • Enne tööle minekut veendu, et ta on terve, st et tal ei ole palavikku, köha, nohu või muid haiguse tunnuseid. Vähimagi kahtluse korral jääb ta koju ning teavita sellest tööandjat.
 • Enne tööle asumist kontrollib oma kehatemperatuuri! Juhul, kui ta ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.
 • NB! Tervel inimesel ei ole vaja kaitsemaski töö juures kanda.

Peseb käsi regulaarselt vee ja pesuainega. 

Töötaja peseb käsi:

 • enne tööle asumist
 • enne kliendiga tegelema asumist
 • enne söömist
 • enne kliendi toitmist
 • kui käed on nähtavalt määrdunud
 • pärast jäätmete käitlemist
 • pärast tualettruumi kasutamist või mähkmete vahetamist.
 • Väldib silmade, nina ja suu katsumist.
 • Kui on võimalik, siis väldib kliendiga füüsilist kontakti, nt kätlemist, embamist.
 • Kui on võimalik, siis hoia kliendiga minimaalselt 1 meetrist distantsi.

Isikuhooldustoimingute tegemisel kasutab kaitsekindaid, kaitsekitlit ja kilepõlle

Tegevused kliendiga

 • Jälgib kliendi tervislikku seisundit. Kontrollib klientide kehatemperatuuri regulaarselt vähemalt nii hommikul kui õhtul. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.
 • Haigusnähtudega (köha, palavik) kliendil palub pesta käsi ja kasutada maski, kui see on olemas (vajadusel annab selle)
 • Kui tegemist on inimesega, kelle on endal raske käsi pesta või maski ette panna, on talle abiks.

On tähelepanelik mäluhäiretega (sh dementsusega) jt erivajadusega inimestele teabe jagamisel. Veendub, et inimene saab korraldusest aru ja suudab iseseisvalt tegevust täide viia. Vajadusel abistab.

Kliendi haigestumisel tuleb kasutada olemasolevaid võimalusi kliendi eraldamiseks, tagada tema hooldus ja ravi. Jälgib temaga lähikontaktis olnute seisundit.

Uute klientide vastuvõtmisel kontrollib tema terviseseisundit, sümptomite ilmnemisel rakendada koheselt eelpool kirjeldatud meetmeid.

Loobume ühistegevustest(nt huviringid jms klientide ühistegevused) ning selle asemel soodustame klientide aja veetmist nende tubades ja asutuse territooriumil värskes õhus.

Kõrgendatud tähelepanu tuleb pöörata viiruse riskirühma kuuluvate klientide, eriti mäluhäiretega klientide terviseseisundi muutustele. Näidustatud on regulaarne kehatemperatuuri kontrollimine. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida

 Asutuse külastamine

 Kõikides hoolekandeasutustes kehtib külastuskeeld.

Külastuskeeld kehtib ka tugiteenustele, IT abile ja teistele teenusepakkujatele. Erandi võib teha ainult siis, kui rike mõjutab klientide elu ja tervist või üksuse hädavajalikku toimimist. Kõik külalised peavad jälgima kõrgendatud hügieeninõudeid.

Külastuskeeld kehtib ka väljaspool asutuse siseruume, st et kliente ja nende lähedasi tuleb teavitada, et ka õues kohtumised ei ole lubatud.

Klientide ja lähedaste omavaheline suhtlemine tuleb korraldada veebi või telefoni teel.

Pakkide üleandmisel tuleb vältida inimeste vahelist kontakti

Erandina on lubatud lähedaste poolt külastada väga raskes seisundis kliente, kelle puhul on oht, et klient võib lähiajal surra.Tagada tuleb, et külastajad ei puutuks kokku teiste klientidega ja ka nemad järgiksid kõiki hügieeninõudeid. 

Kõikide külastajate puhul on näidustatud kehatemperatuuri kontrollimine. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.

Täname mõistmise eest!