Jul. 21, 2020

Edukas Eesti Ettevõte 2020

Ma tänan, meie kõiki tublisid töötajaid, kes on andnud oma panuse, et meie ettevõttele on antud märgis EDUKAS EESTI ETTEVÕTE 2020, Tänutunde ja sügava lugupidamisega, Mare Sogenpits