Fööniks Pansionaat

Kui Sinu armsal inimesel on tuvastatud dementsus, siis tea, et Sa pole üksi. Meie jaoks on väga oluline teha omaltpoolt kõik, et aidata tal hoida oma identideedi ja eneseväärikuse tunnet. Kui Sa tunned, et Sul ei ole enam võimalik pakkuda dementsuse diagnoosiga pereliikmele vajalikku hoolitsust ning pidevat järelvalvet, aitame Sind tema hooldamisel meeleldi.

Dementsete kodu on loodud spetsiaalselt inimeste erivajadusi silmas pidades ning põhineb rangelt vägivalla vaba hoolduse põhimõtetel.

Pansionaat tahab edaspidi pöörata erilist tähelepanu ka klientide peredele ja lähedastele ning korraldada perepäevi, sest pere kus on mäluhäirega eakas inimene, vajab ka ise toetust.

Share this page