Teenuste loetelu ja hinnakiri alates 1.juulist 2023

Eakatehooldekodu

Täpsem hooldusvajadus ja hoolduskoha maksumus selguvad personaalse konsultatsiooni käigus. Meie meeskond on pühendunud abivajaja ja tema pereliikmete hooldusplaani  kokkupanemisel. Arvestades abivajaja-, pereliikme ja arsti soovitusi ning ettekirjutusi,  määrame abivajaja hooldusvajaduse ning anname endast parima. Peale haiglaravi saame pakkuda ka järelhooldust  (vt hooldusvajaduse määramise küsimustikku). Vastavalt sellele kujuneb igale elanikule individuaalne hind.

Hooldusteenuse hind sisaldab:

 • majutust ühe- või kahekohalises toas
 • toitlustust kolm korda päevas lisaks oode
 • raviskeemi jälgimist
 • ravimite manustamise meeldetuletamist
 • abistamist pesemisel üks kord nädala
 • isikliku pesu pesemist üks kord nädalas
 • eluruumi koristamist üks kord nädalas
 • esmatasandiabi
 • õendusteenus
 • tööpäeviti osavõttu kuni kahest rühmatunnist (hommikuring, ajalehe ettelugemine, võimlemine ja tegevustund)
 • osavõttu toimuvatest üritustest (külalisõhtud, tähtpäevade tähistamised jne.)
 • koduköögi, teleritoa kasutamist, värskete ajalehtede lugemise ja interneti kasutamise võimalust.

☆ Hinna sisse ei kuulu personaalsed- hügieenivahendid, ravimid, incotooted ja personaalsed abivahendid!

Täpsem hooldusvajadus ja hoolduskoha maksumus selguvad personaalse konsultatsiooni käigus.


https://www.sm.ee/hooldereform

 

ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE 1

Madala hooldusvajadusega kliendile  (alus: Hooldusvajaduse määramise küsimustik ning meditsiiniasutuse epikriis, mis on kokkuvõtlik väljavõte haigusloost)


Üldhooldusteenuse tase 1 on madala hooldusvajadusega kliendile, kes tuleb iseseisvalt toime paljude enesehooldus-toimingutega, kuid vajab vähest või osalist juhendamist ja kõrvalabi igapäevaste toimingute juures. ( söömisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, liikumisel, pesemisel, asjaajamisel jms.)

Klient vajab peamiselt vähest päevast kõrvalabi. Kuni 20 punkti

Voodikoht kaheses toas

KOV osa - * isiku hooldusega seotud kulud kuus 648,00 

Kuutasu 1 100€


Voodikoht üheses toas

KOV osa - * isiku hooldusega seotud kulud kuus 648,00

Kuutasu 1 300€

ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE 2

Keskmise hooldusvajadusega kliendile (alus: Hooldusvajaduse määramise küsimustik ning meditsiiniasutuse epikriis, mis on kokkuvõtlik väljavõte haigusloost)


Üldhooldusteenuse tase 2 on keskmise hooldusvajadusega kliendile, kes igapäevaste toimingute juures vajab osalist või täielikku juhendamist ja kõrvalabi paljude igapäevaste toimingute juures meie personali poolt. Meie personal on abiks söömisel, hügieenitoimingutel, asjaajamisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, liikumisel jms.

Klient vajab ööpäevaringset osalist kõrvalabi. 20- 60 punkti

Voodikoht kaheses toas

KOV osa - * isiku hooldusega seotud kulud kuus 648,00 Kuutasu 1 250€


Voodikoht üheses toas

KOV osa - * isiku hooldusega seotud kulud kuus 648,00 Kuutasu 1 450€

ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE 3

Kõrge hooldusvajadusega kliendile (alus: Hooldusvajaduse määramise küsimustik ning meditsiiniasutuse epikriis, mis on kokkuvõtlik väljavõte haigusloost)


Üldhooldusteenuse tase 3 on kõrge hooldusvajadusega kliendile, kelle füüsiline võimekus on väga madal ja/või kannatab mäluhäirete all, Klient vajab olulist hooldust ja abi igapäevaste toimingute tegemisel ja enese eest hoolitsemisel. Meie personal on abiks söömisel, asjaajamisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, asendi vahetamisel, liikumisel, pesemisel, stoomide/kateetri vahetusel jms.

Klient vajab ööpäevaringset olulist kõrvalabi ja ohutuse tagamise eesmärgil ka järelevalvet. 60-100 punkti kõrvalabi

Voodikoht kaheses toas

KOV osa - * isiku hooldusega seotud kulud kuus 648,00 Kuutasu 1 450€


Voodikoht üheses toas

KOV osa - * isiku hooldusega seotud kulud kuus 648,00 Kuutasu 1 650€

ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE 4

Väga kõrge hooldusvajadusega kliendile (alus: hooldusvajaduse määramise küsimustik ning meditsiiniasutuse epikriis, mis on kokkuvõtlik väljavõte haigusloost


Üldhooldusteenuse tase 4 on  väga kõrge hooldusvajadusega kliendile, kelle füüsiline võimekus on väga madal ja/või kannatab mäluhäirete all, afaasia, dementsussündroom. Klient vajab täielikku hooldust ja abi igapäevaste toimingute tegemisel ja enese eest hoolitsemisel. Meie personal on abiks söömisel, asjaajamisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, asendi vahetamisel, liikumisel, pesemisel, stoomide/kateetri vahetusel jms.

Klient vajab täielikku ööpäevaringset kõrvalabi ja ohutuse tagamise eesmärgil ka järelevalvet. Alates 100 enam punkti: ulatuslik kõrvalabi ja põetus

Voodikoht kaheses toas

KOV osa - * isiku hooldusega seotud kulud kuus 750,00 Kuutasu 1 650€


Voodikoht üheses toas

KOV osa - * isiku hooldusega seotud kulud kuus 750,00 Kuutasu 1 850€

Share this page