Lepingu lõpetamise kord on kasulik teada

Kliendil on õigus leping üles öelda igal ajal, teatades ette kirjalikult oma soovist 30. päeva. Kui lepingu lõpetamise etteteatamise aeg on lühem kui 30 päeva ei  kuulu Hooldustasu tagastamisele vastavalt lepingu punktile. v.a juhul kui tegemist Kliendi surmaga- siis toimub arvestus nagu lepingu p.4.8 ja p.4.11 ette näeb.

Esindaja peab esitama kirjaliku avalduse 24 h jooksul- kas lepingu lõpetamise avalduse või raha tagasiarvestuse avalduse. Ainult õigeaegselt esitatud Avalduse alusel toimuvad arveldused.

2021 Lõpetamise avaldus

Esindaja peab esitama vastavalt, kas lepingu lõpetamise avalduse või raha tagasiarvestuse avalduse nagu leping ette näeb.

Share this page